A Don Óscar Solís Alcalá, el ciclismo le auguraba un futuro deportivo prometedor

A Don Óscar Solís Alcalá, el ciclismo le auguraba un futuro deportivo prometedor