Piden respeto a memorial en Casino Royale ante demolición

Piden respeto a memorial en Casino Royale ante demolición